Kosjenka Muk

Kosjenka Muk autorica je knjiga ‘Emocionalna zrelost’ i “Verbalna samoobrana”. Kao predavač Integrative Systemic Coachinga i kraćih radionica, njezino iskustvo u predavanju, osim Hrvatske, uključuje Poljsku, Veliku Britaniju, Češku, Slovačku, Austriju, Sloveniju, Kanadu, Njemačku, Havaje i Meksiko.

U svojoj coaching praksi, dosada je radila s ljudima iz preko 20 država na 5 kontinenata (najviše online).

Počnimo vaše ponovno otkrivanje!

Nudimo individualni coaching i za parove bilo privatno, online ili putem telefona.

O meni

Kosjenka Muk

Kosjenka Muk je voditelj i međunarodni predavač Integrative Systemic Coachinga. Po struci defektolog – socijalni pedagog, već u 15toj godini života počela je istraživati rad na sebi i ljudske emocionalne obrasce. Usporedo sa studijem, obrazovala se na brojnim seminarima i radionicama vezanima uz rad na sebi i s ljudima. Ukupno pet godina radila je kao vanjski suradnik osnovnih škola u različitim projektima prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih, koji su uključivali grupni i individualni rad s djecom, te grupni rad s roditeljima.

Godine 2000. uključuje se u edukaciju za voditelje Integrative Systemic Coachinga, koji od 2003. koristi u individualnom radu i radu s parovima. U svojoj coaching praksi, dosada je radila s ljudima iz preko 20 država na 5 kontinenata (najviše online).

Također vodi vlastite seminare na teme samopoštovanja, partnerstva, verbalne samoobrane i druge.

Kosjenka Muk autorica je knjiga ‘Emocionalna zrelost’ i “Verbalna samoobrana”. Kao predavač Integrative Systemic Coachinga i kraćih radionica, njezino iskustvo u predavanju, osim Hrvatske, uključuje Poljsku, Veliku Britaniju, Češku, Slovačku, Austriju, Sloveniju, Kanadu, Njemačku, Havaje i Meksiko.

Naš proces

Saznajte kako provodimo coaching

Naš coaching je fokusiran i brz – unutar samo jednog sastanka možete otkriti uzrok pojedinog obrasca i napraviti velik korak prema njegovom rješavanju.

Fokusiran i brz

Unutar samo jednog sastanka možete otkriti uzrok pojedinog obrasca i napraviti velik korak prema njegovom rješavanju.

Poštujemo vaš izbor

Ne nagovaramo vas ni na što, ne koristimo sugestivne ili manipulativne pristupe. Potičemo vas da pronađete vlastitu unutarnju mudrost.

Trajno rješavanje uzroka

Usmjereni smo na trajno rješavanje uzroka, umjesto na privremeno olakšavanje posljedica.

Vlastita unutarnja snaga

Pomažemo vam pronaći vlastitu unutarnju snagu i resurse, umjesto da odlučujemo umjesto vas i time vas činimo ovisnima.

Iscjeljenje i integracija

Umjesto da vas učimo da se "rješavate" neugodnih emocija (što rezultira potiskivanjem), pomažemo vam da ih integrirate kao novu motivaciju i resurse.

15
Godina Iskustva

Naša Facebook Stranica
Naša Facebook Grupa Podrške i Razgovora

Naša ponuda

Individualni coaching i rad s parovima

Cijena individualnog rada je 300 kn, a rada s parovima je 400 kn po sastanku. Sastanak traje 70-90 min, ovisno o potrebi. 

Ako niste u mogućnosti doći kod nas, ili ste u vremenskoj stisci, nudimo mogućnost rada telefonom ili putem Skypea.

Individualni Coaching

  • Pronaći ćete čvrst unutarnji centar, izvor snage unutar sebe i vlastiti identitet
  • Prestati ćete sabotirati (svjesno ili nesvjesno) i konačno ostvarite svoje ciljeve
  • Osjećati ćete se odraslo u komunikaciji s drugim ljudima
  • Naučiti ćete prihvaćati i cijeniti sebe

Coaching za Parove

  • Moći ćete pronaći prikladnog partnera i "odljubiti se" od neprikladnih i nekompatibilnih
  • Kvalitetno ćete rješavati konflikte, nesporazume i izazove
  • Izgraditi trajnu bliskost, strast i povjerenje
  • Ako razmišljate o stabilnoj vezi, možemo vam pomoći istražiti međusobnu kompatibilnost i šanse za uspjeh
  • Ako je potrebno - možemo vam pomoći da se mirno raziđete.

Prijavite se za konzultacije

info@iscmentoring.eu

Edukacija za voditelje Integrative Systemic Coachinga

Edukacija u Integrative Systemic Coaching omogućava učesnicima efikasnu pomoć sebi i drugima u rješavanju obrazaca u emocijama i odnosima, oslobađanju od ograničavajućih uvjerenja te integraciji izgubljenih izvornih kvaliteta istinske ličnosti.

Edukacija za voditelje Integrative Systemic Coachinga

Edukacija u Integrative Systemic Coaching omogućava učesnicima efikasnu pomoć sebi i drugima u rješavanju obrazaca u emocijama i odnosima, oslobađanju od ograničavajućih uvjerenja te integraciji izgubljenih izvornih kvaliteta istinske ličnosti.

Osobni i online coaching

Integrative Systemic Coaching (prije: Soulwork Systemic Coaching) se koristi za rješavanje prepreka i problema u bilo kojem području života u kojem osjećate emocionalne barijere, ograničavajuća uvjerenja, ili što god poduzeli ne uspijevate ostvariti svoje duboke želje.

informacije i prijave

info@iscmentoring.eu
+385 98 9205 935
kosjenka.muk

"Dok god ne učinite podsvjesno svjesnim, ono će upravljati vašim životom i zvat ćete to sudbinom."

- C.G.Jung
© 2019
Integrative Systemic Coaching

Prijavite se da postanete coach

Edukacija za voditelje Integrative Systemic Coachinga

Edukacija u Integrative Systemic Coaching omogućava učesnicima efikasnu pomoć sebi i drugima u rješavanju obrazaca u emocijama i odnosima, oslobađanju od ograničavajućih uvjerenja te integraciji izgubljenih izvornih kvaliteta istinske ličnosti.